Werkwijze

Het vakgebied van Gazor Solutions is de offerte inschrijving tot het doen verkrijgen en winnen van een overheidsopdracht. Ook wel Europese aanbesteding genaamd. Veel MKB bedrijven vinden de vele formaliteiten en eisen die gesteld worden maar lastig, soms onzinnig. Daardoor laten zij vaak toch mooie kansen lopen om toch in deze moeilijke tijden een stukje omzetverhoging te realiseren lopen.

De werkwijze van Gazor Solutions is sinds de oprichting in 2009 om samen met u een kansrijke inschrijving te verzorgen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

U heeft op de site www.tenderned.nl of Tender European Daily (TED),†of via een andere bron, een aanbesteding gespot waar u interesse in heeft?

Stuur ons uw gegevens en het betreffende referentienummer van de aanbesteding waar uw interesse naar uitgaat. info@gazorsolutions.nl of neem telefonisch contact op.

Wij maken met u een afspraak voor een kostenloze scan of de aanbesteding voor uw bedrijf haalbaar is. Daarnaast bespreken wij de te hanteren werkmethodiek.

Aan de hand van uw wensen, een gehele of gedeeltelijke inschrijving volgt een passende offerte.

Bij wederzijds goedvinden gaan wij aan de slag om met de door u beschikbaar gestelde gegevens en het projectteam om de offerte uit te werken.

Wij dragen ervoor zorg dat de aanbesteding tijdig digitaal wordt ingediend.

De aanbestedende dienst zal na opening de bestekken gaan beoordelen en de beste inschrijver gaan bepalen volgens de vooraf kenbaar gemaakte criteria.

Mocht u door de aanbestedende dienst worden uitgenodigd tot het voeren van een verificatiebespreking dan zullen wij u daarbij adviseren en ondersteunen.†

Als de aanbestedende dienst besluit om u de opdracht voorlopig te gunnen dan kunt u zich alvast voorbereiden op de implementatie in uw bedrijfsproces. Tijdens deze periode kunnen de niet geselecteerde inschrijvers echter in beroep gaan tegen deze gunning.

U krijgt van de aanbestedende dienst schriftelijk† bevestigd als de opdrachtverlening onherroepelijk is geworden.†††

Naast de inschrijving bieden wij ook de ondersteuning bij de implementatie van de opdracht. Dit kan variŽren van een inkoopscan tot vernieuwde procesbeschrijvingen en tijdelijke ondersteuning. Tegen deze achtergrond ondersteunt Gazor Solutions bedrijven bij het inrichten en optimaliseren van het inkoopproces. Dit doen wij vanuit een achtergrond van techniek, inkoop en managementervaring.

Want Gazor Solutions is u van dienst bij alle op verkoopgerichte aanbestedingen en† inkoopgerelateerde oplossingen om uw bedrijfsvoering bij te staan en uw marktpositie te verbeteren. Zodat u optimaal kunt presteren. Met een realistische, pragmatische aanpak en klantgerichte benadering werken wij samen met u aan een duurzaam resultaat. Onze hoogopgeleide techneuten hebben passie voor hun vak en weten hun ruime kennis en ervaring op een creatieve manier in te zetten. Onafhankelijk en deskundig in hun vak.

Mocht desondanks een goede inschrijving, de opdracht niet aan u gegund worden dan bent u als ondernemer wel bekend geworden bij de inkopers van de overheid. Overheden kopen ook veel diensten en goederen in die nooit onder een aanbesteding zullen vallen. Simpelweg omdat het er genoeg ingekocht wordt beneden het drempelbedrag. De kans is groot dat men voor dergelijke inkopen een beroep op u gaat doen omdat men nu weet wat u kunt en

dat U interessante partij bent!

 

 

 

 

 

Tekstvak: WWW.GAZOR SOLUTIONS.NL